Gamla fotografier.

Sedan tidigare har föreningen ett antal olika bilder från olika håll.
Den största samlingen är den från Carl Björkman, en amatörfotograf som mest fotograferade personer i socknens östra delar. Denna samling består av ca 400 glasplåtar från tiden runt 1930-talet.
Dessutom har vi en del bilder från samhället, händelser och personer.
Många av dessa troligtvis tagna av Tage Karlsson.

Se dessa bilder här.

Har ni gamla fotografier, film eller bilder i annan form över Åseda socken med omnejd ?
Föreningen är intresserad av att få ta del av dessa bilder. Vi scannar eller fotograferar av era bilder.
Skicka mig ett mail.