Hembygdsgården

ÅSEDA hembygdsgård ligger ca 2 km utanför Åseda samhälle, i byn Mörtelek. Området innehåller ett antal olika byggnader samt en liten scen.

För guidning av våran hembygdgård, hör av er till någon i styrelsen.

parkkarta.gif (13865 bytes)


 

A   

Affären

Handelsboden

Åsedas äldsta bevarade handelsbod flyttades 1990 till hembygdsgården, från dess ursprungliga plats i Skedaström, utmed östra infarten till Åseda. På den ursprungliga platsen fanns det en källare under handelsboden.
Ägaren till handelsboden förr var Garvaren Gustav Ludvig Malm från Eksjö, vilken 1863 gifte sig med garvareänkan Anna Maria Holmer. I handelsboden såldes bl.a. en del tyger, kryddor och andra lättfraktade varor, som garvaren tog med sig på sina bytesresor med kärra från Kalmar och andra städer. Senare övertog sonen handelsboden.

I hembygdsgården har affären fått återuppstå som handelsbod där besökare kan handla, allt från böcker, tröjor till mat och smide, vid föreningens evenemang.

Byggnaden är försedd med ramp.

 

 

B   

Horsagärdestugan

Horsagärdestugan

Detta är soldat torp nr 51 under Stödsboda by i Åseda sockens östra del. Då husarerna var beridna och rusthållet måste svara för att husaren hade häst. Då "hors" är ett gammalt namn för häst, och till hästen behövdes givetvis ett gärde eller en betesäng, därav får man ihop namnet horsagärde.

Torpet beboddes från 1868 och en tid framåt av husaren Caesar. Sist bebodd av Jonas Petter Johannisson och hustrun Mathilda Charlotta Jonasdotter, med sina nio barn, de arrenderade torpet 1884-1937. Sedan 1925 stod stugan obebodd och den flyttades till hembygdsgården 1940.
Till torpet hörde en autentisk torpladugård vilken också flyttades till gården som föreningen idag använder för utställning av äldre jordbruksredskap. (se D)

 

 

 

C   

Flybostugan

Flybostugan

Är en traditionell mangårdsbyggnad av den sk. typen "sexknutabyggningar". Detta innebär att det finns 3 knutar på vardera fram och baksidan vilket ger den karakteristiska storstugan med kök och förstuga på bottenplanet, och "nattståvan" och "kammaren" på övervåningen.
Stugan flyttades till hembygdsgården 1954 från dess ursprungliga plats i byn Åker, Nottebäcks socken, ca 1 mil väster om Åseda.
Här finns lite av varje att se.

BLOMMARUMMET:
Här finns bl. a. skänkta möbler, husgeråd och äldre bohag från Theodor Blom, Sjömillan. Under 2019 gjordes ett litet platsbyte av Bloms rum med biblioteket och det målades och tapetserades för att få en känsla av någons hem.
BIBLIOTEKET:
Består av drygt 2000 böcker. Ursprungligen från Ekhorva och Mörtelek bibliotek, samt en hel del skänkta böcker bl.a från Theodor Blom. Här kan man även låna böcker om man vill. Samtliga böcker har inventerats under 2021.
KLÄDKAMMAREN:
Var tidigare husets kök men är numera omgjord till klädkammare. På visningsdagen 1991 överlämnades en Åsedadräkt till föreningen. Linnéa Åström hade vävt tyget, Inga Sjöstrand hade knypplat spetsen och Valbritt Rydman sydde dräkten. Nu är planerna att i samma rum också göra en permanent utställning med bl.a saker från Tycho Carlsson.
STORSTUGAN:
Var tidigare föreningens samlingsrum och är numera inredd som väv- och systuga. Här finns bl.a. en monter med olika versioner av Åseda-drällen, vävda av Carolina Larsson och Linnéa Åström. På övervåningen finns också en mängd kartor som suttit på Åsedaskolan i de olika lektionssalarna. I farstun finns också en monter med skänkta trähästar som är tillverkade lokalt av Bertil Sand.

Byggnaden är försedd med ramp.

 

 

     

 

D   

Horsagärdeladugården

Horsagärde-ladugården
Tillhörande ladugård till Horsagärdestugan (se bild B).

Den tillhörande ladugården till Horsagärdestugan flyttades till parken 1949. Ladugården har under de senaste 10 åren fått ett nytt tak och det har även gjutits fundament på baksidan för att kunna stötta upp den eftersom den har placerats på ett sätt som skulle kunnat få den att rasa, men den faran är över nu.

 

 

E   

Skvalkvarn

Skvaltkvarn
Denna skvaltkvarn kommer ursprungligen från Gastgöljehult strax nordväst om Åseda. Kvarnen skänktes av möbelfabrikör O. Bernström.

 

 

F   

Linbastan

Linbasta
Föreningens ursprungliga linbasta skänktes av Walfred och Signe Pettersson, Brinkelid, och flyttades till parken 1940. Dessvärre brann den ner 1982 och en annan linbasta, som kom från Skeda, fick ersätt den.

 

 

G   

Dansbanan

Till föreningens danskvällar, Mörteleka-dansen, byggdes en dansbana efter gammal stil. Det finns inget årtal på när den byggdes, men dansbanan kortades ner i storlek 1987.

 

 

 

H   

Karinstugan

Karinastugan

Denna stuga kommer ursprungligen från Alseda socken. Den inköptes av skräddarmästare Axel Karlsson och hans fru Karin.

Karin testamenterade så stugan till hembygdsföreningen som flyttade stugan hel från Olofsgatan till hembygdgården 1982. Endast murstocken har återskapats.
Stugan har ett rum och kök. 2017 fick stugan nytt tak med ny papp, läkt och tegelpannor.

 

 

 

I   

Smedjan

Föreningens smedja som byggdes 2005 efter stormen "Gudrun". Används flitigt av medlemmar i föreningen och också för kurser i samarbete med Vuxenskolan. 2016 byttes torvtaket ut mot ett tegeltak eftersom det hade börjat läcka in samt ur brandsäkerhetssynpunkt.

 

 

J   

Sågverket

Ett gammalt sågverk från 1950-talet. Sågverket fanns ursprungligen i Gruvebo. Har haft några ägare innan det hamnade i Hembygdsgården. Det genomgick en totalrenovering och återinvigdes 2012. Därefter har också ett spåntorn tillkommit.

 

 

 

L   

Blästugn

Blästugnen, en rekonstruktion av en medeltida blästugn för att framställa järn, främst ur rödjord.

 

 

L   

Rävebergsladugården

Rävebergaladugården
Rävebergsladugården kommer ursprungligen från byn Räveberg, och flyttades till hembygdsgården under 1950-talet och färdigt inredd som utställningshall 1989. Idag används den enbart som utställningshall. 

Här kan man se utställningar och få information från olika miljöer och hantverk. Bland de miljöer och hantverk man kan se finns:
Postkontor, linberedning, gamla tvättredskap, fotoateljé, apotek, brandutrustning, liar från Klöverfors liefabrik, vagnmakeri, snickeri, Urmakare Bertil Nilsson, delar av repslageri, gelbgjuteri, skomakeri och inte minst glas från Åseda glasbruk. Vid några tillfällen har vi använt ladugården för både julmarknad och loppis. Vi försöker att ändra lite allt eftersom för att få variation.

Byggnaden är försedd med ramp vid ingången, tyvärr inte till övervåningen.

 

 

 

M   

Ängsladan

En rekonstruerad ängslada. Den byggdes ny 1979 efter en gammal modell, den används idag som vår verkstad, snickarbod och förråd.

 

 

N  

Bergaboden

Sädesmagasinet från Berg
Bergaboden är ett sädesmagasin från gården Berg, söder om Åseda. Våren 1998 påbörjade föreningens sitt största byggprojekt genom tiderna, då började man nämligen riva det gamla sädesmagasinet i Berg. I augusti 2002 - efter mer än fyra år av enträget arbete - kunde föreningen fira invigning av magasinet på dess nya plats och med dess nya namn, Bergaboden. 2015 byttes spåntaket ut till ett tegeltak.

Här finns en samlingslokal med enkelt kök och diskmaskin. Byggnaden är i största mån även handikappanpassad på bottenvåningen.
På övervåningen finns bl.a. en "läshörna", där man kan bläddra i pärmar med tidningsurklipp, skänkta av Berit Gustafsson, samt ett antal olika årgångar av Uppvidinge Tidning. Här finns även en monter om Åseda mejeri.
Flaggstången framför boden uppfördes den 6 juni 1948, då även föreningen fick en flagga från ”Svenska flaggans dag” kommittén. Flaggstången stod ursprungligen i den övre delen av hembygdsgården.
Bottenvåningen är inredd med kök, toalett och ett stort samlingsrum med  plats för ett 80 tal personer. Byggnaden är försedd med ramp.

Bergaboden kan man hyra, både som förening och privatperson från april - oktober.

 

 

 

 

O   

Hjelmaladugården

Tillhörande ladugård till Hjelmastugan.

 

 

P  

Hjelmastugan

Hjälmastugan
HJÄLMASTUGAN (även kallad Lunnen) uppfördes på 1800-talet av Johan Peter Karlsson (född 1808) och hans hustru Fredrika. Johan Peter, eller som han i dagligt tal kallades ”Munta Gödde”, var skomakare. När han skulle bygga denna stuga, hade han ingen medhjälpare utan bad då några av de många sysslolösa småpojkar, som sprang på gatorna, att de skulle hjälpa honom med att draga upp de ”timmeryller” han ej orkade med själv. Detta gjorde pojkarna enligt utsago gärna, naturligtvis utan ersättning eftersom ”Munta Gödde” liksom alla på den tiden hade synnerligen tomt i kassan.
Efter dessa makars död flyttade Karl Johan Danielsson, född 1820, och hans hustru Sofia, född 1823, in i stugan. ”Karl-Johan i Lunnen”, som han kallades, var en rättskaffens och sant gudfruktig man. Han blev strax efter inflyttningen till Lunnen änkling och senare efter hans död blev huset bebott av Karl i Kalmar och hans hustru. Efter deras död beboddes stugan av soldat Hjälm och dennes hustru, inflyttade från ett soldattorp i Kuttaboda. Slutligen förvärvades stugan av J.U.F.:s studiecirkel i Mörtelek, som sedan skänkte den till Åseda Hembygdsförening.
Namnet på stugan har den fått av just soldaten Hjälm. Huset står på sin ursprungliga plats. Stugan användes av JUF-studiecirkel som överlät den till hembygdsföreningen 1933. Huset är tillbyggt i början på 1900-talet och i rummet finns en takmålning som föreningen renoverade 2005. Det sägs att det spökar på vinden. Till huset hör en liten ladugård och under 2021 gjorde föreningen en ny gärdesgård runt stugan.