Åseda Glasbruk AB

 

Glasbruket bildades den 29 juni 1946 och inregistrerades som Åseda Glasbruks AB den 14 mars 1947.

Efter det att byggnationen påbörjats i oktober 1946 blåstes det första glaset redan den 27 januari 1947.

Följande personer ägde då eller hade ledande befattningar i företaget; Guldsmeden Erik F Olsson Nybro, Disponenten Elving Konradsson Alsterfors. Hyttmästare Göte Carlsson Beierström Målerås, Köpmannen Ingvar A H Carlsson Nybro, Lantbrukaren Sven Isaksson Långaskruv, Verkmästare Martin Kling Åseda samt Kamrer C H Hammarstedt Målerås.

 Redan under år 1947 övergick aktiemajoriteten till andra intressenter bl.a. Direktör Rudolph Grave och Kamrer D Baugner i företaget AB Rudolph Grave i Stockholm samt Förvaltaren Elving Konradsson i Åseda.

 Från 1959 - 60 övergick allt ägande i företaget till familjen Grave och så var förhållandet fram till försäljningen till Kronabruken AB år 1974. Åseda Glasbruks AB köptes då upp av ägarna till Kronabruken AB d.v.s. ägarna av Gullaskruvs och Skruvs glasbruk, vilka hade registrerat företaget Kronabruken AB.

 Produktionen som tidigare till största delen varit laboratorie, tekniskt samt servisglas skulle senare enbart omfatta konst och prydnadsglas i färg samt kompletterande servisglas.

 Från början arbetade man med 2 vedeldade 7 degelugnar, varav endast en ugn kunde användas åt gången, medan den andra under tiden reparerades för att vara färdig för produktion då en ny behövdes. Kvantiteten glasmassa var därför alltid begränsad till ugnens 7 deglar. Senare byggdes moderna ugnar som var oljeeldade. Kapaciteten blev större och 8 till 12 deglar kunde användas samtidigt. Smältningen blev enklare då uppvärmningen nu skedde med olja istället för ved.

 Sedan början av 60-talet har konstnären och designern Bo Borgström knutits till företaget och hans alster och design har givit Åsedaglaset en egen stil, med oftast robusta former och djärva färger.

Försäljningen till utlandet var stor, såväl Europa, Nordamerika och Australien.

 Efter en sammangående av Skruvs Glasbruk, Gullaskruf, Björkshults Bruk, Målerås Glas och Åseda glasbruk bildades Kronabruken AB 1974. När Kronabruken AB 1978 lades ner såldes glasbruken och köparna av Åseda glasbruk lade ner tillverkningen.