Källa : Karl Sjögren

Liefabriken i Klöverfors (f.d. spikfabrik) anpassades år 1998 av Axel Pettersson, Mörtelek till liefabriken.
Aktiebolaget Klöverfors Lie- & Redskapsfabrik bildades år 1900 i Klöverfors utanför Åseda.
1903 övertogs ägandet av C. J. Strandberg. Under 1936-1941 var Grosshandlare Emil Sjögren ägare.
1941 brann liesmedjan ned och därefter ombildades bolaget med Aug. Lindahl som chef och övriga delägare var Åseda elverk, Emil Sjögren, C. J. Strandberg och 5 st. medarbetare. Smedjan byggdes upp igen och var verksamt fram till 1946 då verksamheten köptes upp av AB Odelberg & Olsson ägare till Igelfors Liefabrik.


Personalen vid Klöverfors liefabrik 1915 samlad hos fotografen med chefen Carl J. Strandberg.
Sittande fr. v: Sam. Lindblad, Erik Öhman, C. J. Strandberg, O. Porthén, Emanuel Jonsson.
Stående: John Larsson, Lars Halvardsson, Klas Johansson, K. Källström, Axel Johansson.

Klöverfors var Sveriges sista tillverkare av handsmidda liar.
Här tillverkades ett stort antal olika typer av liar, dels för svensk försäljning men även för export.

De sista smederna var:

Erik Öhman A. P. Karlsson Lars Norén
född 1873 född 1875 född 1877
(77 år gammal) (75 år gammal) (73 år gammal)


KLÖVER LIEN.

Klöverfors lien har haft 3 olika typer av märke. Förmodligen byttes dessa märken vid olika ägare.  
Det första  var trekantigt , i den övre raden stod det (klöver) i mitten fans det ett klöver i den under raden stod det ( lien) det är det äldsta av dessa tre.
Det andra med ett klöver i en romb.
Det tredje är ovalt och finns i emaljerat utförande.  

 

LIEMÄRKERNA.

Första märket på liens arv (Klöverlien).

Det andra är vilken sort lien har.

Det tredje är vilken smed som gjort lien. 

 

FRÅN ÄMNE TILL LIE.

Uddklipning:
Lika med inklyvning, Smeden smidde ett spår i liejärnet med något huggjärn där stålet skulle smidas fast.

Räckning:
Av den stålförsedda järnbiten av 10 cm längd skulle nu utsmidas till 80 cm längd. Man körde nu 34 st i en följd. Man körde 3 räckningar ,och det hade tillverkats 102 st lieämnen.

Spetsberedning:
Man tog då i den ändan av liens spets, där smeden spetsade till grovändan där bommen och lillkroken skall vara.

Bommen Lillkroken:
Lieämnet fortsatte nu till tillsmidaren som för handkraft bockade bommen med sin lillkrok.

Spetsformning eller pena ut:
Man bytte ut underdynan  mot en v-formad dyna. Detta moment var det svåraste, här sattes verkligen smedens yrkesskicklighet på prov.

Formriktning:
Bommens får sin rätta vinkel, vinkel och jordläggning.

Klippning:
Klippas i rätt bredd.

Vikning:
Lika med lie-ryggens uppvikning ,härvid  blev lien spänstigare.

Formriktning:
Skålning. Och ett led i att öka spänsten = kallsmide.
Härdning. Lien värmdes upp i ett litet rum i en speciell  Kolfyr och kyldes sedan i rinnande vatten.

Kallhamring:
Efter härdning måste liarna efterriktas.

Anlöpning:
En stor ugn som eldades med kol. blybadet  med träkol som ett skyddande lock.

 

SVENSKA LIAR.

BUSKLIEN: En kraftig kort lie.

BUSKKNIVEN: Kort med träskaft och papegoja näbb.

BARNLIEN: Köpte man ett dussin liar fick man en liten lie till barnen.

BLASTKNIVEN: Liten och kort med träskaft.,

HALMKNIVEN: En lång och taggig kniv med två handtag.

SÄDESLIEN: En lång och bred  lie.

RÅGLIEN: Är bredare sädeslien.

ÄNGSLIEN: En tunnare och smalare lie fans i olika utförande.

HÄCKSAXEN:  Den sista produkten som tillverkades i klöverfors.

FINSKA LIEN.

HAPAVAARALIEN: En lie liknar vår ängslie med en vårta i ändan.

IRLAND.

Kallas vasslien utan bakkant har två varianter av infästningar för arv.

KINA.

En riskniv med trähandtag och en papegoja näbb.

KUBA.

En sockerrörs kniv med trähandtag och är kortare än buskkniven.

POLEN.

Liarna var kraftigare än de Svenska och längre.(KRAKOV)

RYSSLIARNA.

Liknar de polska  ( PROKOV)

TURKISKLIE.

Lien var av mjukare stål och handknackade egg slipades ej.

JUNGELKNIVEN.

En kniv med två funktioner har trähandtag.