Min tanke med de här sidorna är att med tiden kommer de att innehålla all möjlig fakta om Åseda som samhälle och socknen. Till alla som hjälper mig med dessa sidor -
ett STORT  TACK.
Sorry, your browser doesn't support Java.

Ortsnamnet Åseda har genom tiderna förändrats och första gången det omnämnts är i de skriftliga källorna 1345 ( Svenskt Diplomatarium band 5 ), där står det " dominus Thirchillus de asydum" översatt "herr Thirchillus från Åseda".  Sedan dess har namnen Aseda (1429), Aaseda (1451), Oseda (1470), Åsheda och från 22/10 1927 Åseda.

"Namnet Åseda har sannolikt bildats av af ås och ed och förklaras av kyrkobyns läge" menar Rosengren medan Elof Hellquist menar att namnet Åseda kunde betyda fuktig eller sank å-sida, efter svensk/norska dialektordet sidd som betyder däld eller sank mark. Förleden å syftar givetvis på Badebodaån.

Här finns en liten förklarande lista på bynamn. Mer om ortsnamn kan man bl.a. läsa i boken "Ortsnamn i Kronobergs Län" av Fridolf Jönsson ( ISBN 91-85882-04-6, ISSN 0284-5008 )

Detta var mycket kort en del av Åsedas historia. Hur såg det då ut i Åseda förr och hur ser det ut idag. Mycket intressant kan man läsa och höra talas om som har hänt under tidigare generationer och fram till i dag. Ett av hembygdsföreningens mål är att dokumentera detta och sprida det till de som vill fördjupa sig i Åseda sockens historia.