Förteckning över torp i Åseda socken.

 

Vi håller på att gå igenom alla källor och material vi har för att få en bättre och mer komplett torpinventering. Så just nu kan det verka lite rörigt med våra torplistor.

Inventeringen började redan på 50-talet och är idag uppe i ca 400 lämningar.
På kartorna nedan är det inte bara torp och backstugor som är utmärkta, utan även vattenkällor, kolbottnar, tjärdalar, sågplaner, varggropar eller andra intressanta gamla platser.

Fornminnesinventeringen har vi hämtat från Riksantikvarieämbetets inventering från 2002.
Dessa fornminne är ännu ej utmärkta i terrängen eller på våra listor men ni kan titta på dem via länken härintill.

Har ni kompletterande uppgifter om inventeringen eller kanske några frågor kan ni skicka ett e-post till mig eller lämna dessa till Björn på mobil 070-5872911.

Klicka på platsen, i kartan nedan, som du vill titta närmare för att få upp det området.

 


Länk till Generalstabskartan från 1874
(öppnas i nytt fönster)

Länk till Riksantikvarieämbetets Fornminnesinventeringen.
(öppnas i nytt fönster)