Projekt 2011 och framöver.

Arrangemang under 2011.
Här kan ni läsa om våra evenemang under kommande år,
allt från byvandring och julmarknader till smideskurser.

Planerade projekt :

 • Glasutställningen.
  Historik om Åseda Glasbruk och utställning av glas.

 • Renovering av ladugården. (pågående)
  Dels räta upp och förankra ladugården samt att byta taket och så småningom fixa utställningarna överskådligt.

 • Inventering och katalogisering av. (pågående)
  hembygdföreningens olika inventarier.
  torp och backstugor.

  industrier, kvarnar, smedjor, tjärdalar, kolbottnar m.m.

  minnesmärke, minnesstenar och gränsstenar.
  vägmärke, milstenar m.m.
  vattenkällor
  , broar m.m.
  ängslador och linbastor.
  seder, bruk och recept m.m. 
  talspråk, visor, uttryck m.m.
  foto och film.
  kyrkogårdar och gravstenar.

 • Äldre dokument.
  Hur hanterar och bevarar man gamla dokument?

 • LiJo trycks affischer.
  Inventering av LiJo trycks samlade arkiv, som föreningen har fått. 

 • Dokumentation av Åseda idag. (vilande)
  Föreningen har under några år nu intervjuat Åsedabor om deras vardag och arbete.

 • Digitalisering av bild och ljud. (pågående)
  Överföra äldre film, bilder, ljudband m.m. till digital teknik.

 • Järnframställning. (vilande)
  Föreningen har startat ett projekt där vi skall ta upp den gamla järnframställningen ur rödjord. För detta ändamål har vi byggt en masugn och en smedja.

 • Gamla fotografier. (pågående)
  Bilder och fotografier från förr har alltid en värdefull plats i en hembygdsförening vardag. Vi samlar och och dokumenterar dessa bilder för kommande generationer.

 • Samla och plantera äldre växtarter i hembygdsgården. (pågående)
  För att göra HBG mer levande kan vi plantera och sätta växter lite varstans.

 • Bedriva de hantverk vi förfogar över.
  Lära oss och underhålla den kunskapen om äldre hantverk och sälja dessa alster.

 •